The venesaspa’s Podcast

Venesa - Review dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tại Spa Venesa Việt Nam

August 30, 2018

Thương hiệu chăm sóc sắc đẹp cao cấp Venesa Spa & Clinic ra đời từ tháng 3 năm 2016. Tuy là một thương hiệu khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng chỉ trong hai năm, bằng chất lượng và hiệu quả đích thực của sản phẩm và dịch vụ, Venesa